Antes que Suma: Casa onde era a Tortaria foi demolida